قوانین و شرایط همکاری در فروش

همکار فروش موظف است در چهارچوب این قوانین و مقررات در مارکت تم فور فعالیت نماید. توجه کنید در صورت نقض این قوانین و مقررات، تم فور هیچ‌گونه تعهدی نسبت به همکار فروش نداشته و می‌تواند حساب همکاری در فروش او را لغو کند.

1. تمام لینک‌های که همکار فروش تولید می‌کند باید لینک محصولات سایت تم فور باشد، لینک صفحات دیگر، لینک صفحه اصلی و سایر پذیرفته نخواهد شد.

2. تا زمانی که خرید با لینک شما (همکار فروش) صورت نگیرد، هیچ کمیسیونی/پورسانت به شما تعلق نخواهد گرفت.

3. برای تایید همکار فروش لازم است، 5 خرید را در تم فور انجام داده باشید که حساب همکاری در فروش تایید شود.

4. در صورت هرگونه تقلب و مشاهده چنین مواردی هیچ‌گونه پرداختی به حساب همکار فروش تعلق نخواهد گرفت.

5. حداقل درخواست وجه (تسویه) از سوی همکار فروش 50 هزار تومان می‌باشد.

6. به ازاری هر خرید ارجاع داده شده از سوی همکار فروش 20% به شما تعلق می‌گیرد.

7. در صورتی که سود شما به حداقل (50 هزار تومان) برسد، یک تیکت حاوی اطلاعات کارت بانکی جهت تسویه ارائه شود.

8. کد همکاری هر همکار فروش ID (شناسه) او است، به عنوان مثال themefour.com/?ref=1، عدد 1 در اینجا کد همکار فروش است.

9. لینک‌های ساخته شده توسط شما بعنوان همکار فروش را می‌توانید در هرکجا که نیاز است قرار دهید.